Podmínky použití

1. Obecné

Každé použití webových stránek inzerce.obchodaksedmikraska.cz a všech podstránek (dále jen Inzerce Sedmikráska) podléhá těmto Podmínkám používání. Portál Inzerce Sedmikráska si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoli opravit, změnit nebo nahradit Podmínky používání. Při přihlášení, nebo - v oblastech, kde přihlášení není požadováno - při přístupu k webovým stránkám uživatel souhlasí s Podmínkami použití v aktuální verzi, které jsou základem pro používání těchto webových stránek. Webové stránky Inzerce Sedmikráska vždy používáte na vlastní nebezpečí.
Webové stránky Inzerce Sedmikráska slouží k prezentaci inzerátů uživatelů stránek - provozovatelé nejsou zprostředkovateli.

2. Odpovídání na inzeráty a kontakt s inzerenty

Uživatelé odpovídají na inzeráty a kontaktují inzerenty na vlastní zodpovědnost. Při nákupu nebo prodeji inzerovaných předmětů/služeb je uživatel povinen ověřit si pravost inzerátu na vlastní náklady. Provozovatelé portálu nenesou zodpovědnost za případé škody při kontaktování inzerentů uživateli. Provozovatelé portálu nenesou zodpovědnost za případné podvodné chování inzerentů, dále provozovatelé nenesou zodpovědnost za finanční, materiální či jiné škody způsobené uzavřením jakékoli dohody mezi uživateli portálu.

3. Dostupnost webových stránek

Uživatel bere na vědomí, že portál Inzerce Sedmikráska nezodpovídá za neustálou dostupnost webových stránek, dále si vyhrazuje právo částečně nebo zcela ukončit provoz těchto webových stránek nebo k nim omezit přístup bez předchozího upozornění.

4. Používání webových stránek Inzerce Sedmikráska, jejich obsah a poskytované informace

Veškeré informace zveřejněné na Inzerce Sedmikráska se uživatelům poskytují zdarma, není-li uvedeno jinak. Při přístupu k webovým stránkám Inzerce Sedmikráska a při jejich používání uživatel nesmí:

 • způsobem používání stránek narušovat veřejnou morálku,
 • porušovat práva na intelektuální vlastnictví ani jiná vlastnická práva,
 • nahrávat jakýkoli obsah obsahující virus, takzvané trojské koně, nebo jakýkoli jiný program, který by mohl poškodit data nebo uživatele,
 • přenášet, ukládat nebo nahrávat hypertextové odkazy a obsahy, k nimž nemá uživatel oprávnění přístupu, zvláště v případech, kdy tyto odkazy nebo obsah stránek porušují povinnost důvěrnosti nebo jsou protiprávní,
 • distribuovat reklamy nebo nevyžádané e-maily (tzv. spam) nebo nepravdivé výstrahy a viry, defekty a podobné materiály,
 • bezdůvodně poškozovat obsah dodaný jak vlastníky portálu, tak i jeho uživateli.
Provozovatelé Inzerce Sedmikráska dále nezodpovídají za škody vzniklé zneužitím poskytnutých informací uživatelem.

5. Odkazy - Obsah a informace třetích stran

Webové stránky Inzerce Sedmikráska obsahují odkazy a reference na webové stránky třetích stran. Inzerce Sedmikráska nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek, a nepovažuje tyto stránky ani jejich obsah za svůj, protože informace na těchto stránkách uvedené nemůže nijak ovlivnit. Inzerce Sedmikráska dále nenese zodpovědnost za kvalitu, správnost a úplnost informací výslovně označených jako informace poskytované třetími stranami, včetně informací obchodních partnerů.

6. Důležité upozornění o počítačových virech

Ačkoli Inzerce Sedmikráska vyvíjí veškeré možné úsilí, aby uchránila webové stránky a jejich uživatele před viry, nemůže v tomto ohledu vydat záruku, že stránky neobsahují žádné viry. Uživatel by měl provést příslušná zabezpečovací opatření k zajištění vlastní bezpečnosti.

7. Pravidla pro používání hesel a odpovědnost

Uživatel sám zodpovídá za zabezpečení hesel a musí zabránit zneužití všech hesel (zejména v případě, že uživatel vlastní oprávnění ke změnám obsahu), která případně obdržel k použití na webových stránkách Inzerce Sedmikráska. Pokud by uživatel zjistil, že k jeho heslu získala přístup neoprávněná třetí osoba, nebo že existuje nebezpečí zneužití hesla, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat portál Inzerce Sedmikráska, který potom provede opatření k zablokování příslušného hesla. Bez ohledu na výše uvedené informace provozovatel nenese zodpovědnost v žádné smlouvě, občanskoprávní záležitosti ani v žádné právní teorii za případné škody vzniklé jakýmkoli zneužitím osobních hesel, pokud takové zneužití nebylo způsobeno hrubou nedbalostí zaměstnance provozovatele portálu Inzerce Sedmikráska. Provozovatel si dále vyhrazuje právo, kdykoli a bez uvedení důvodu, k zablokování dat uživatele, zrušit nebo omezit oprávnění uživatele pro přístup k oblasti chráněné heslem.

8. Právní ustanovení

Pro tyto podmínky používání jsou směrodatné zákony České Republiky. V případech, kdy se strany mohou dohodnout na místě jurisdikce, je ve všech sporech, které mohou nastat v souvislosti s používáním těchto Podmínek používání, místem jurisdikce stanovena Česká Republika.

9. Registrace, práva a povinnosti uživatelů

Žádné údaje získané od uživatelů nebudou poskytnuty žádným třetím osobám. Registrací souhlasíte s uveřejněním vašeho uživatelského jména a všech údajů, které dobrovolně poskytnete jako veřejné. Registrací uživatelé souhlasí s přijímáním automatických emailů z tohoto portálu. Uživatelé mají právo využívat služeb portálu Inzerce Sedmikráska a podílet se na jeho rozvoji.
Žádáme uživatele využívající tento portál, aby dbali slušných mravů a zdrželi se vulgarismů, vzájemně se nenapadali, nepoškozovali Inzerce Sedmikráska.

Uživatelé nesmí:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek Inzerce Sedmikráska nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy či dezinformace,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek Inzerce Sedmikráska, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti nebo požadují vyšší opravnění,
 • mazat či jinak znehodnocovat obsah vložený ostatními uživateli,
Žádné údaje vyplněné uživatelem nesmí porušovat zákony ČR. Uživatelé nesou odpovědnost za jimi vložený obsah. Uživatelé jsou povinni seznámit se s aktuálním zněním Podmínek používaní.

Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů. Tato činnost může vést ke smazání všech účtů, které si uživatel založí.

10. Vkládání obsahu

Provozovatelé portálu uživatelům umožní vkládat obsah - inzeráty - ve stanoveném množstí. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat limity stanovené administrátory. Provozovatelé portálu si vyhrazují právo opravit, změnit či odstranit obsah dodaný uživateli.
Uživatel může nahrávat vizuální obsah (fotografie), ale pouze v objemu dat, který stanoví provozovatel.
Je zakázáno uveřejňovat rasově nesnášenlivý obsah, podněcovat k rasismu, podporovat či propagovat jakkoli zaměřené radikálí hnutí či společenství.

11. Ostatní

Provozovatelé stránek neručí za škody vzniklé používáním portálu Inzerce Sedmikráska.
Provozovatelé také nenesou zodpovědnost za informace uveřejněné uživateli a případné škody vzniklé užitím těchto informací. Dále neručí za škody způsobené kliknutím na jakýkoli odkaz vedoucí na jakoukoli stránku mimo portál Inzerce Sedmikráska.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo smazat jakýkoliv obsah porušující Podmínky použití nebo Pravidla pro vkládání inzerátů bez písemného upozornění.
Provozovatelé stránek si vyhrazují právo blokovat přístup nebo jinak postihovat uživatele soustavně porušující Podmínky použití nebo Pravidla pro vkládání inzerátů.
Provozovatelé stránek neručí za porušování autorských práv při přidávání obsahu uživateli.
Provozovatelé stránek nenesou odpovědnost za případnou ztrátu dat poskytnutých uřivateli a to jak z důvodu technických problémů, ale i v případě cizího zavinění.

12. Časová omezení

Provozovatel se zavazuje zobrazit inzerát nejméně po dobu jeho platnosti, avšak pouze v případě, že inzerát neporušuje tyto Podmínky použití nebo Pravidla pro vkládání inzerátů.

Inzerce Sedmikráska © verze: 2. 7. 2015, platné od 2. 7. 2015

Náhodné inzeráty

Máte vypnutý Javascript nebo jej Váš prohlížeč nepodporuje - funke stránek budou značně omezeny!

Tyto webové stránky využívají soubory cookies k ukládání dat do Vašeho počítače. Většina těchto souborů je nezbytná pro správnou funkčnost stránek. Dalším používáním těchto webových stránek nám udělujete souhlas s umístěním souborů cookies do Vašeho počítače. Více informací o těchto souborech neleznete zde.

Pro dvě zubní ordinace v Novém Hrozenkově se hledají zubní lékaři či lékařky

Hledají se zubní lékaři Pro dvě zubní ordinace v Novém Hrozenkově se hledají zub ...

zobrazit inzerát

SELLING : Canon 5D III badge / badge II / 5D badge IV / 7D badge II / Canon 6D / Canon 70D

COMPLETENESS OF SERVICE: # Our warehouse is open to the public 6 days a week # ...
zobrazit inzerát

SELLING :Korg M3-88,Roland Fantom-G8,Yamaha Tyros 5 Workstation,Mackie TT System32

We are Trading company for Wholesaler,Retailer & consumers worldwide of various t ...

zobrazit inzerát